Pandemi eller plandemi

Det är väl ingen hemlighet att jag tycker till en hel del kring det som händer runt Corona-viruset. Jag tänker inte ägna detta åt att skriva massa trams om vad tycker. Jag vill också understryka att jag inte alls tror på någon av de konspirationsteorier som sprids. Däremot skall jag ärligt säga att jag känner mig orolig och även lite förtvivlad. Orolig för vårt samhälle, orolig kring varför de flesta tycker som man gör kring detta virus och förtvivlad över att inga andra röster får göra sig hörda… Jag kommer enbart i detta inlägg att förhålla mig till fakta och längst ner kommer jag att lista en källförteckning. Läs, begrunda och ta ställning utifrån fakta.

Viruset

Viruset SARS-CoV-2 orsakar sjukdomen Covid-19 som tillhör virusfamiljen Corona. Viruset är en luftvägsinfektion med influensaliknande symptom. Det är s k droppsmitta, men på senare tid ryktas det om att viruset kan vara luftburet, men inget är bekräftat. Det som urskiljer SARS-Cov-2 är smittspridningen, det är extremt smittsamt. MERS och SARS är virusets två elaka bröder och är betydligt mera dödliga men inte alls lika smittsamt. Dessa två virus har en dödlighet på 33% (MERS) och 10% (SARS). Viruset tror sig ha börjat i Wuhan, Kina under senare delen av 2019. I snabb takt sprider sig viruset till Europa och den 31 januari får Sverige sitt första bekräftade fall. Den 11 mars klassar WHO viruset som en pandemi och den 13 mars uppskattar man dödligheten till mellan 1-2%.

Lock Down

Världens ledare och hälso organisationer blir fullkomligt tagna på sängen. Man vet inte hur farligt detta är. I Italien får vi se bilder med överfulla sjukhus där patienter ligger i korridoren. I detta skedet visste man inte vad detta var och samtliga med symptom såväl lindriga som allvarliga lades in. I de länder där man har s k generationsboende spred sig viruset som en löpeld mellan småbarn, föräldrar och morföräldrar. I Italien under våren var medelåldern för de som dog med Covid-19 82år, merparten var män och över 90% av de som dog hade andra underliggande sjukdomar. Medellivslängden i Italien 2017 var 83,24år (82,31år i Sverige). Först att stänga ner var Kina och provinsen runt Wuhan, den 8 februari råder utegångsförbud, stängda skolor, patrullerande poliser mm. Utan att man egentligen vet vad Covid-19 är för något blir Kinas modell normen för allt fler länder. Land efter land stänger ner i takt med att media rapporterar allt mer ingående om antalet smittade och antalet döda. Ganska snabbt inser man att viruset inte är så dödligt som man tror, men pga smittspridningen och för att underlätta för sjukvården måste viruset stoppas till varje pris. Sverige väljer en snällare linje och mycket handlar om eget ansvar.

Sjukvården

I Sverige finns ca. 530 IVA platser. Vi har resurser att utöka detta med ytterligare ca 300 platser genom omplaceringar. I våras när pandemin var som värst satte vi upp tillfälliga fältsjukhus och kunde på så vis erbjuda ytterligare ca 500 platser. Den 24 april 2020 når vi peaken och 524 personer ligger inlagda vid ett och samma tillfälle. Media meddelar allmänheten att under maj månad är över 1200 personer inlagda på IVA, man berättar dock inte att inte vid ett enda tillfälle i maj överstiger antalet patienter ordinarie antal platser. Den 4 juni beslutar man att lägga ner fältsjukhuset i Älvsjö som då stått oanvänt under hela pandemin. Samtidigt tar man beslutet att inga anhöriga får komma besök till något sjukhus. Sjukvårdspersonal vittnar om tragiska berättelser där vårdpersonalen får vara med patienterna in i sista stund då dessa dör i princip helt ensamma. Detta gäller såväl Corona smittade som andra patienter. Under tiden lyckas sjukvården inte upprätta tester i någon större utsträckning. De som testas är de riktigt sjuka, personer i riskgrupper och till viss del vårdpersonal. Samtliga avlidna testas dock varpå antalet döda i förhållande till bekräftat smittade ökar och dödstalen passerar 6%. Personligen besökte jag Mölndals Sjukhus och Sahlgrenska Sjukhus mitt under pandemin i andra ärenden och jag upplevde en apokalyptisk stämning. Tomt och tyst… Riktigt läskigt! Tyvärr är det svårt att få fram ordentlig statistik kring sjukvården (bortsett IVA) däremot kan man utläsa totala antal patienter oavsett orsak och där kan man inte se något större förändring 2020. En anledning skulle ju kunna vara att många ”vanliga” patienter får vänta med hänsyn till Covid-19-patienter. De åtgärder man vidtog i våras sa man då var till stor del för att underlätta för vården och nu med facit i hand kan vi se att vi hade riktigt bra resurser och skulle kunna klara betydligt mer. Med det sagt så är jag övertygad om att många syrror sliter som fan och gör ett kanonjobb – TACK! Men sjukvården var aldrig nära någon kollaps.

Den svenska modellen

Sverige valde som alla vet en lättsammare modell med ett större individuellt ansvar. Vi fick mycket skit från övriga världen gällande just detta. Om det var rätt eller fel är det väl egentligen ingen som vet ännu. Nu kommer andra vågen och oavsett hur länderna agerade i våras så drabbas alla lika hårt igen. Det är dock väldigt intressant att antalet döda sjunker radikalt i förhållande till smittade. Högst troligt beror detta på att fler testas idag och med dagens siffror sista tiden är dödligheten nere på 1,4%, i USA där antalet döda är som flest är dödligheten nere på 0,8%.

Vem dör

Att få fram korrekta internationella siffror är mycket svårt eftersom olika länder mäter på olika sätt. I Sverige är du en del av Corona statistiken om viruset finns i kroppen oavsett dödsorsak. Du kan bli överkörd av en buss och finns då viruset i kroppen blir du en del av dem som dör med Covid-19. Allvarliga sjukdomar som kraftigt sänker immunförsvaret som t ex AIDS, vissa cancerformer, Alzheimer, Demens, Parkinson m fl innebär att patienten till slut dör av någon form av infektion, till slut kan en förkylning avsluta livet för dessa. Fram till 2020 var dödsorsaken just t ex Cancer eller ålderdom men sedan pandemins antågande är detta inte längre dödsorsaker om patienten smittats av Covid-19 utan då dör man av Covid-19 och blir en del av den statistiken. Vissa länder testar mycket, andra länder testar lite. Detta ger en bild av världsläget som är omöjlig att jämföra. Kan vi lita på att Kina haft 3 dödsfall dom senaste veckorna? I Sverige däremot kan vi visa hur den typiska Covidpatienten som dör ser ut. ca. 55% är män. 81% är över 75år. 1,1% är under 50år. 57,6% har två eller fler underliggande sjukdomar. Till dessa sjukdomar räknas eventuellt inte Cancer, AIDS, Parkinsons eller liknande. 93,8% av samtliga patienter som dött har varit placerade på särskilt boende eller haft behov av hemtjänst. Barn under 9 år verkar i det närmaste helt symptomfria.

Statistik

Varje år dör en hel del, 91421 personer i genomsnitt varje år räknat på de senaste 20 åren. Två år sticker ut i statistiken år 2019 då endast 88766 personer dog samt år 2002 då 95009 personer dog. Varför dessa år skiljer sig såpass mycket åt vet man inte riktigt. En egen reflektion är att 2002 var året då SARS hade sitt utbrott, man sa dock att detta inte påverkade Sverige… Utan en andra Coronavåg hade dödstalen 2020 hamnat under medel. Nu är sannolikheten att vi hamnar strax över medel istället. Dock inga stora avvikelser. Tittar vi månad för månad har vi mindre antal döda än normalt jan-feb samt juli-okt. Många fler än normalt som dog april-juni. Om man är lite cynisk så skulle man kunna säga att när Covid-19 härjade som mest drog det med sig dem med sämst immunförsvar. Personer som kanske ändå inte skulle ha överlevt 2020. Man skulle också kunna påstå att det låga dödstalet från 2019 kräver ett lite högre under 2020 för att upprätthålla den naturliga balansen. Den 5 oktober går WHO ut och berättar att man tror att 10% av världens befolkning varit smittade med Covid-19. I Sverige har vi 10,23 miljoner invånare + ca. 700.000 som befinner sig här illegalt eller inväntar besked att få stanna från myndigheter. Det skulle innebära ca 11 miljoner människor, 10% av dessa är 1,1 miljoner. Fram till idag har 6225 personer dött med Covid-19, det skulle i så fall innebära en dödlighet på 0,56% i Sverige och i världen en dödlighet om 0,01%. Lägg då också till alla ingår i denna statistik som kanske inte borde vara en del av den. Vi kan dock inte bortse från det faktum att 6225 personer har dött i Sverige. En tragedi för alla närstående. Nu ökar antalet smittade igen men antalet dödsfall hänger inte med i samma utsträckning så troligen kan vi räkna med att dödligheten kommer att sjunka ytterligare.

Stanna hemma, rädda liv

Senaste veckan har flera undersökningar visat var smittan inte sprids, den sprids inte i skolan sa man idag, endast 5% smittas i krogmiljö, anhöriga smittas inte på äldreboende, en ytterst liten spridning sker i lokaltrafiken… Skulle alla isolera sig, då menar jag verkligen isolera sig, i låt oss säga 4 veckor skulle viruset dö ut. Det kommer dock inte att fungera så låt oss sluta tänka på det som en lösning. I många länder stannar man hemma och Sverige har man också reducerat antalet sociala kontakter. Enligt socialstyrelsens rapport har Sveriges lock-down-light trots allt fått negativa konsekvenser på hälsan. Självmorden har ökat, folk har uppsökt läkare i mindre utsträckning, i vissa fall har man inte kunna få livsviktiga mediciner. På sikt anser man att isolering kan få stora allvarliga konsekvenser så som depression och fysiska åkommor. Än så länge har de ekonomiska konsekvenserna inte slagit till i samhället, men man vet att arbetslöshet och fattigdom påverkar folks hälsa kraftigt. Sett ur ett längre och större perspektiv kan man då undra om det här med att stanna hemma verkligen räddar liv? Många försvarar detta med att sjukvården inte får bli överbelastat och det håller jag med om att det får inte hända. Glöm dock inte att det inte hände i våras och varför sätter man då inte in alla resurser och pengar som finns för att sjukvården skall klara av denna pandemi? Jag behöver inte vara nationalekonom för att inse att det skulle vara billigare att bygga nya sjukhus än att stänga ner samhället som vi gör idag. Ingen träning, inget gym…är det bra för hälsan?

Ekonomisk kollaps och andra följdeffekter

I sociala medier står folk och gapar om att alla skall ta ansvar. Man tycker regeringen skall ta i ordentligt och stänga ner. Man ändrar sina profilbilder med texten ”stay home, save life”. Jag kan inte låta bli att undra över vad ni jobbar med? Event, kultur och sportarrangörer är i princip redan borta. Reseindustrin är borta! Norwegians 10.000 anställda är numera 600st! Restaurangbranschen som kände viss medvind får nu spiken i kistan. Det är första vågen av branscher som kraschar. Handeln står på tur och det mesta inom service brukar ta stryk tidigt i en lågkonjunktur. Byggbranschen har långa ledtider och kommer ofta sent i den ekonomiska kraschen tillsammans med traditionella industrier. Världen har mer eller mindre stängt ner och överallt är företagen beroende av statligt stöd. Man behöver inte vara nationalekonom för att förstå att när stöden försvinner går proppen ur. Våra folkvalda och media har skrämt oss så till den milda grad att ingenting kommer att återgå till det normala på väldigt lång tid. Stödet för korttidspermittering är förlängt till den 30/6 så troligen låter den ekonomiska kraschen sig vänta till Q3 2021. I kölvattnet av detta kommer till sist priset på fastigheter att sjunka och då sitter vi i skiten på riktigt. Så jag ställer frågan igen vad jobbar alla med som tycker att vi skall stanna hemma?

Medias ansvar

Jag anser att media bär huvudansvaret för den kollapsen troligen kommer inom något år. Aldrig någonsin har media särredovisat dödsfall och antal per dag. Utan något som helst ifrågasättande berättar man om hur många som dör av Covid-19 inte med. Jag minns ett tillfälle då stora rubriker berättade om en 19 årig fotbollsspelare från Italien som dött av Covid-19. Den kvällen tappade restaurangerna ytterligare 10% gäster. Två dagar senare berättade man med små rubriker att 19-åringen led av långt gången leukemi och bara hade en kort tid kvar i livet med eller utan Covid-19. Adam Alsing fanns på alla första sidor. Alldeles tidigt och alldeles för ung! Fruktansvärt om ni frågar mig, men enligt obekräftade uppgifter skall Adam ha genomgått en Gastric bypass innan insjuknandet. Ett ingrepp som kraftigt kan reducera immunförsvaret och försvagar kroppen. All respekt åt familjen men om så är fallet vore det på sin plats att berätta detta. Man vilseleder läsarna när man beskriver situationen inom sjukvården, det var 1200 IVA patienter i maj men INTE SAMTIDIGT! Man bjuder in olika professorer och matematiker som målar upp olika typer av domedagsprofetior. Inom sociala medier tar man bort inlägg och blockerar personer som ifrågasätter?! Kanske försvinner jag efter detta… 

Vaccin & Antikroppar

I våras pratade man om flockimmunitet. Vid något tillfälle ansåg man att i Stockholm hade närmare hälften varit smittade. När testerna väl drog igång drog man slutsatsen att ”endast” 16% varit smittade (6% över vad WHO tror) vilket i så fall ytterligare skulle reducera dödligheten. Man arbetar dag och natt med att få fram vaccin så fort som möjligt. Man anser att detta kan bli verklighet i januari 2021 dvs mindre än ett år efter utbrottet. Ett vaccin som normalt tar 10-15 år att utvärdera och testa innan man sjösätter vaccinet för allmänheten. Jag har fått läsa mig till hur ett vaccin fungerar. Man tillsätter en liten del av viruset så att kroppen bildar antikroppar som sedan fungerar som ett skydd. Typ… läs själva länken nedan. jag kan inte låta bli att fundera över det faktum att många som varit smittade inte utvecklar antikroppar? I vår familj var flera av oss sjuka i våras men endast jag har antikroppar? Det är ju uppenbart att alla inte får antikroppar kommer då heller inte alla att vara skyddade efter att ha vaccinerats? Varför säger man att antikropparna försvinner efter 6 månader eller mer? Innebär det att jag behöver vaccinera mig var sjätte månad för att vara säker? Sverige är ännu så länge det enda landet i världen som har säkrat vaccinationer för hela sin befolkning. 2009 köpte Sverige 18 miljoner vaccinationer (tamiflu). Vi köpte mest i världen då också!

Min Summering

Varje dödsfall är en tragedi oavsett dödsorsak. Varje år dör dryga 90.000 personer i Sverige. Vare sig vi vill eller inte så måste man alltid väga för och nackdelar mot varandra, man måste alltid kompromissa. Det som händer i Sverige och världen just nu har aldrig tidigare hänt utanför krigstid. Vi får inte träffas som vi vill!? Effekterna av det vi gör nu kommer vi att lida av i många år framöver. Fruktansvärt att väga liv mot pengar säger många men faktum är att arbetslöshet, isolering, ensamhet och fattigdom troligen skördar mer liv än självaste viruset. Självklart bör man agera mot ett virus som är så här smittsamt, men med tanke på att det statistiskt sett verkar tämligen ofarligt förstår jag inte varför man gör allt man gör? Du har större risk att dö av alkohol eller av rökning än att du skall dö av Covid-19. Ändå tillåter vi både alkohol och rökning. Vi kan idag inte se någon större ökning av antal döda under 2020 trots att vi nu är inne i andre vågen av detta dödliga virus. Totalt sett på hela befolkningen är risken 0,05% att du skall avlida i detta virus. Jag kan räkna upp mängder av annat farligt i samhället som är är mera riskfyllt. Okunskap och rädsla är som alltid ett hinder. För er som orkar så sätt er in i situationen, läs på statistik och dra era egna slutsatser. Kanske tycker du annorlunda men gör det i å fall på fakta inte på vad du läser i Aftonbladet eller hör på senaste presskonferensen. Inte heller det faktum att du känner någon inom sjukvården eller att du själv jobbar där. Läs på! Vi beter oss som om dödligheten vore 30%, att alla över 75år som smittas kommer att dö och att alla med underliggande sjukdomar lever farligt?! Läs på!

Jag tror inte vi kan stoppa detta virus och då är jag jävligt glad att dödligheten är såpass låg. jag tror inte det spelar någon roll om vi minimerar våra social kontakter. Viruset verkar trivas inomhus och när det är lite kyligare så nu kommer kommer det att härja fritt fram till maj. Sedan får vi andrum för att sedan köra igång igen framåt hösten 2021. Normalt sett dör det 200-230 personer i Sverige varje dag glöm inte det… 

 

https://www.icuregswe.org/data–resultat/covid-19-i-svensk-intensivvard/, https://www.bbc.com/news/av/world-asia-53106134, https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y3rdeA/coronaviruset-har-ar-de-senaste-siffrorna, https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-over-antal-avlidna-i-covid-19/, https://www.scb.se/hitta-statistik/corona/corona-i-statistiken/, https://www.1177.se/Halland/behandling–hjalpmedel/vaccinationer/sa-fungerar-vaccin/